หน้าแรก

เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลนาดูนได้ร่วมกับ

กองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ  บริเวณพระบรมธาตุนาดูน  โดยมี  นายอำเภอนาดูน  เป็นประธานในพิธี  โดยภายในงานมีการแสดงจากน้องๆเยาวชน  จากอำเภอนาดูนและพื้นที่ใก้ลเคียง  มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้น้องๆได้ร่วมสนุก  อาทิเช่น การแสดงการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานของรัฐ   และเอกชนมากมาย

Visitors: 20,641