หน้าแรก

 

     เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2557

       เทศบาลตำบลนาดูน  ได้ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุ  จากเทศบาลตำบลชนบท   จังหวัดขอนแก่น  จำนวน  250 คน  นำโดย  นายกเทศมนตรีตำบลชนบท  ท่านชัชวาลย์  ตั้งวัฒนสุวรรณ  ได้นำคณะผู้สูงอายุและพนักงานเจ้าหน้าที่มาถึงบริเวณพระบรมธาตุนาดูน  เมื่อเวลา  06.00  น.  โดยท่านประสาทพร  สีกงพลี  นายกเทศมนตรีตำบลนาดูน    ได้ต้อนรับคณะ  และได้ร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา  พร้อมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน ต่อมา เมื่อเวลา  9.00 น. ทางชมรมผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลชนบทได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อทำบุญต่อไป.

Visitors: 18,462