หน้าแรก

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลนาดูนได้จัดโครงการเทศบาลนาดูนร่วมใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2558 นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลนาดูนนายประสาทพร สีกงพลี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลนาดูน และพนักงานเทศบาลตำบลนาดูน ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ชาวเทศบาลตำบลนาดูนทั้ง 10 ชุมชน เพื่อบรรเทาความหนาวให้แก่พ่อ แม่ พี่ น้องชาวเทศบาลตำบลนาดูนในครั้งนี้
Visitors: 21,429