หน้าแรก

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2558

 เทศบาลตำบลนาดูน ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้ง 10 ชุมชน จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 21 - 29 ธันวาคม 2558
เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด


Visitors: 32,211