หน้าแรก

เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลนาดูนได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  และ ประชาชนชาวอำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ร่วมรัฐพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ บริเวณที่่ว่าการอำเภอนาดูน  โดยมีนายอำเภอนาดูนเป็นประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร


Visitors: 19,855