หน้าแรก


 

 งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาดูนประจำปี  2557
 
 

        เมื่อวันที่ 5 - 6  พฤศจิกายน  2557  เทศบาลตำบลนาดูนได้ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปีโดยมี   นายอำเภอนาดูน    นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ  ได้เป็นประธานในพิธี  โดยภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวของชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ขบวนแห่ที่ตระการตาและการประกวดนางนพมาศประจำปี 2557

Visitors: 19,178