หน้าแรก

 

     เมื่อวันที่  24 - 25  กุมภาพันธ์  2557    ณ โรงแรมฟาวน์เท่นทรี  รีสอร์ท  จังหวัดมหาสารคาม

        ด้วยเทศบาลตำบลนาดูน  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจำปี  2557  หลักสูตร    "พัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา     สามปี "  ระหว่างวันที่  24 - 25  กุมภาพันธ์  2557  ณ  โรงแรมฟาวน์ทรีรีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา

 

Visitors: 14,709