หน้าแรก

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน  ประจำปี  2558

เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2558  จังหวัดมหาสารคาม 

      จัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  งานเริ่ม     วันที่   28   กุมภาพันธ์ - 8  มีนาคม  2558  โดยจัดที่พุทธมณฑลอีสาน  พระธาตุนาดูนรวม  9  วัน  9  คืน  มีการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  และกิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี  12  เดือน  การทำบุญตักบาตร  การเวียนเทียนวันมาฆบูชา  การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา  การออกนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ  การแสดง  แสง  สี  เสียง  ประวัติความเป็นมา  นครจำปาศรี  และการจัดร้านสินค้าชุมชนต่างๆ

 
Visitors: 22,710